Bazı irsi karaciğer anormallikleri kanda bilirubin miktarının çok yükselmesine neden olur. Bu duruma hiperbilirubinemi denir. Neticede sarılık olur.