Gilbert sendromu, aileden gelen (irsi) bozukluktur. Bilirubin karaciğerde gerektiği biçimde işlenip dışarı atılacak şekle dönüşmez. Biliru-binin suda eriyebilir hale dönüşüp safrayla atılabilmesi için başka bir maddeyle karışması (birleşmesi) gerekir. Gilbert sendromunda bilirubin ekseriyetle karışmaz veya gerektiği biçimde değişikliğe uğramaz. Bunun nedeni kar\şrfıayı gerçekleştirecek olan enzimin (hidfolilik ferment) eksikliğidir. Gilbert sendromu belki de bilirubine-minin en yaygın olan sebebidir. Sararma oldukça hafiftir, fakat aç kalmak artırabilir. Bazı vakalarda bu bozukluk kontrol amacıyla belli aralıklarla yapılan kan testlerinde ortaya çıkar. Gilbert sendromu karaciğere zarar vermez; tedavi edilmesi gereksizdir.
Kortikosteroidlerin uzun zaman kullanılması da bu duruma neden olabilir. Reye sendromu aşağı yukarı her zaman sadece çocuklarda görülen akut bir hastalıktır. Karaciğer hücreleri arasında yağ birikimleri olması bu hastalığın bulguları arasındadır. Glikojen depolama hastalığı neticesinde aşırı miktarda glikojen bulunması .da karaciğeri büyütebilir. Glikojen karaciğerin depoladığı ve glikoza çevirdiği bir nişastadır. Glikoz vücudun enerji kaynağı olarak kullandığı bir şekerdir. Glikojen birikimi karaciğere yağ sızmasına sebep olan birçok hastalıktan kaynaklanır. Ayrıca, aşırı glikojen birikimi çocuklarda ve gençlerde kontrolü iyi yapılmamışşeker hastalığından olabilir.
Amiloidoz (Amyloidosis) hastalığı, karaciğerde ve vücudun başka kısımlarında amiloid denilen bir protein türünün aşırı derecede depolan-masıdır. Amiloid karaciğeri büyütür, soldurur, lastik gibi bir kıvama getirir. Ödem (su toplaması) bu hastalıkta sık görülen problemlerdendir. Teşhis için kan testi ve karaciğer biopsisi ilk yoldur. Karaciğer, tümörlerden veya başka hastalıklardan kaynaklanan yaraların sızmasına açık bir organdır. Miliyer tüberküloz (miliyer sözcüğü tohum serpilmiş gibi çok sayıda ve bu tür diğer bir hastalıkta oluşan tümörleri veya hastalık odaklarını tanımlar) sarkoidozdu'r. Sebebi bilinmeyen ve karaciğer dahil vücudun birçok organında yaralar yapan bir hastalıktır.