Bu az rastlanır irsi bozukluk iki tip hyperbiliru-binemiaya neden olur: Tip ve tip II. Tip I en ciddi şeklidir. Bilirubinle karıştıracak (birleşecek) olan enzimin hiç bulunmamasından kaynaklanır. Tip II daha az şiddetlidir, çünkü enzim kısmen eksiktir. Birinci tip Crigler-Najjar sendromunu geçirecek tedavi yoktur. Bu hastalıkla doğantebek ekseriyetle ilk yıl içinde ölür. İkinci tip ise başarıyla tedavi edilebilir. Tedavi ekseriyetle phenobarbital türü ilaçlar ile yapılır.