Riske karşı faydalanma oranı, ölümcül karaciğer hastalığı olan kimselerde ameliyatın uygunluk derecesini belirler. En uygun namzetler, karaciğer hastalığı ilerleyen, habis olmayan ve başka hiçbir terapiyle düzeltilemeyen çocuklar ve 60 yaşın altındaki yetişkinlerdir. Alkole bağlı karaciğer hastalığı, karaciğer kanserinin birçok türü veya B tipi virütik sarılık karaciğer naklinde riski artıran faktörlerdir. Son iki faktörde tekrarlama olasılığı oranı yüksektir. Karnın üst kısmında veya çevresinde daha önce cerrahi müdahale yapılmış olması karaciğer nakli ameliyatını beklenmedik biçimde zor ve riskli duruma sokabilir. Birçok nakil ameliyatları doğuştan gelen karaciğer anormalliklerinin tedavisi için yapılmıştır. En başarılı nakil ameliyatları safra kanallarındaki doğuştan olan anormallikler nedeniyle tedavi edilemez karaciğer hastasıçocuklar üzerinde yapılanlardır. Karaciğer nakli yapılan çocukların yarısından çoğu, halen iki yıldan fazla yaşamaktadır.