Testten önceki 8 ila 12 saat boyunca yemek yememeniz ve hiçbir şey içmemeniz istenecektir. Uygulama başlamadan hemen önce kolunuz-daki bir damara tüp bağlanacak ve tüpten bir sakinleştirici ve karın ve bağırsakları rahatlatıcı bir ilaç verilecektir. Endoskop geçtiğinde olabilecek kusma hissini önlemek için boğazınızın arka kısmına uyuşturucu (anestetik) bir ilaç sıkılacaktır. Sol tarafınıza yatacaksınız. Bu noktada bükü-lebilir endoskop ağzınızdan boğazınıza, karnınıza ve oradan onikiparmak bağırsağınıza geçecektir.Tüm uygulama sırasında doktor endes-kopun geçişini izler. Safra ve pankreas kanalının
sıvılarını onikiparmak bağırsağa boşalttıkları ufak deliğin belirlenmesi için bağırsaklar havayla şişi-rilir. Delik bulununca karın üstü yatacaksınız. İnce içi boş bir tüp veya katater endeskoptan geçirilip safra ve pankreas kanalına geçirilir. Bir boya veya farklılık sağlayacak bir sıvı madde (solüsyon) kataterdeh kanallara verilir. Kanallar dolar ve o zaman röntgen filmleri çekilir. Röntgen filmlerinde belirlenen anormallikleri tedavi etmek için endoskoptan başka çeşit kataterler de sokulabilir. Bir taşın dışarı atılabilmesi için safra kanalının ağzını genişletmek gerektiğinde el&k-trikli koter (dağlama) teli yerleştirilmiş bir katater kullanılabilir. Taşın çıkarılmasıözel balon veya sepet kataterle gerçekleştirilebilir. Taşların eritilmesi için ilaç verilirken başka tür bir katater kullanılabilir. Sonuncu olarak, genişleten balon katater ve bir boş tüp (stent) ile yaralardan veya tümörlerden oluşan daralmalar (sıkışmalar) ge-nişletilebilir veya açılabilir.