Pankreas karnın alt kısmının arkasında yatay olarak yerleşmiştir. Başı onikiparmak bağırsağın duvarına yaslanır; kuyruğu dalağa doğru uzanır Pankreas bir bez (gudde)'dir. Bez demek vücudun diğer kısımlarında kullanılacak ifrazatı (salgıyı) üretme yeteneği var demektir. Gerçekte o iki bezdir,
Eksokrin bezi (eksokrin bezler, kanallar içine salgılar) olarak doğrudan pankreas kanalına sindirim enzimi ve alkalik madde (sodyum bikarbonat) salgılar. Sonra bu maddeler onikiparmak bağırsaktan gelen enzimlerin, besinleri parçalamasını'sağlar. Böylece besinlerin ince bağırsakta özümlenip kana karışması gerçekleşebilir. Pankreasın endokrin bezi (endokrin bezler, salgılarını vücutta dolaşan kana salgılar) esas olarak insülin ve glukagon hormonlarınıüretir. Bunlar karbonhidratların ve yağların metabolizmasında (kimyevi değişiklik) önemlidir. Enfeksiyonlar, yaralanmalar ve tümörler pankreası, faaliyetlerini etkileyecek kadar zedeleyebilirler. İnsülin hormonu az salgılanırsa şeker hastalığı (diabetes mellitus) oluşur. Pankreası etkileyebilecek diğer bir rahatsızlık da kistik fibrozdur.