Baskı yapılarak karın duvarından geri (içeri) itilemeyen fıtıkların sıkışmış veya düğümlenmiş olması mümkündür. Tedavi edilmezse, düğümlenmiş veya sıkışmış olan kısım dolaşan taze kandan oksijen alamaz. Neticede kangren olur. Bu da hayatı tehlikeye atan ve derhal ameliyat gerektiren bir durumdur