Sindirim Sistemi İnsan vücudu bir motora, bir fabrikaya benzer. Nasıl bir otomobil için yakıt zorunlu ve yürüyebilmesi için benzin sarf ederse, insan vücut makinesi de çalışırken, bütün diğer motorlar gibi, kendisini işleten, çalıştıran bir yakıta (bir maddeye) ihtiyaç duyar. Bu maddeyi harcıyarak gerekli enerjiyi sağlar.
Canlılar, yaşama ve çalışma sonucu meydana gelen Kayıplarını yerine getirmek ve normal şartlar içinde kendilerini tutabilmek için besin dediiğimiz maddeleri dışarıdan almak mecburiyetindedirler. Doğada bulunan bu maddeler ise ağızdan alınınca vücudun her yerine dağılmak için hemen emilerek kan dolaşımına giremezler. Besinin ancak emilebilir bir hale gelebilmesi için birtakım fizik, şimik ve biyolojik değişikliklerden geçmesi gereklidir. Bu değişikliklerin hepsine birden sindirim işi denir. Bu işi de birçok organların biraraya gelmesinden oluşan sindirim sistemi yapar