Sindirim sistemi iki kısımdan oluşur:
I Pek düzenli olmayan ve değişik çaplar gösteren bir boru biçimindeki parçasıdır. Buna sindirim borusu denir. Besin borusu da denüen sindirim borusu ağpz boşluğundan anusa (makata) kadar uzanan kas ve zardan yapılı bir yoldur, insanlarda uzunluğu 10 - 12 metredir ki, aşağı yukarı insan boyunun 8-7 misli demektir.
Sindirim borusunun 7 parçası vardır: Bunlar ayrı ayrı parça olmayıp biri diğerini takip eder, birbirlerine bağlı parçalardır veya da¬ha doğrusu bölgelerdir.
I Ağız boşluğu, 2 — Yutak, 3 — Yemek borusu, 4 — Mide, 5 — ince bağırsak, 6 — Kalın bağırsak, 7 — Anus (mak'at).
II Bu boru çevresinde yer alan bezler (sindirim borusu ilişikleri). Sindirim borusuna ilişik organların bir kısmı ağızda (dişler ve tükürük bezleri gibi) bir kısmı da ince bağırsağın ilk parçalarına bağlı olan karaciğer, safra kesesi ve pankreasdır.