GASTRO-ÖZOFAJİYAL REFLÜ HASTALIĞI
Gastroözofajiyal Reflü Hastalığı (GÖRH) toplumun önemli bir oranında (en az %20) görülen önemli bir sağlık sorunudur. Hastalık asitli mide içeriğinin yemek borusuna kaçması ve asidin burada hasar yapması ile oluşur. Hastaların önemli bir kısmında şikayetler hafiftir ve beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ve/veya ilaçların kullanılması ile kontrol altına alınır. Yararlı olacağını düşündüğümüz bu yazıda, GÖRH konusunda hastaların en sık sorduğu sorulardan yola çıkarak ve bu sorulara modern tıp bilgisine dayanarak cevaplar vererek sizleri bilgilendirmek amaçlanmıştır.