Adrenerjik Lifler Çevrel sinir sistemi uçlannda noradrenalin içeren sinir lifleri. Kalp kasını, kan damarlarının ve iç organların düz kaslarını uyarırlar. Sempatik sinir gangiiyonlarından (düğüm) sonra gelen liflerdir; omurganın her iki yanında yer alan omurga gangliyonlarından çıkarlar. Sinir uçlarından salınan noradrenalin, sinir uyansım hedef organlara ileten kimyasal aracı maddedir. Noradrenalinin etkisi bazı organlarda uyarıcı, bazılannda ise engelleyicidir. Çünkü iki tip alıcı üzerinden (alfa ve beta alıcıları) etkisini gösterir. Bu alıcılar kimyasal aracılarla etkileşen bazı maddelerin kullanıldığı farmakolojik yöntemlerle ayırt edilebilir. Alfa alıcılarının safrakesesi, bağırsak büzücü kaslan, irisin büzücü kası ve kan damarlarının düz kaslan üzerinde uyarıcı, bağırsak duvanrının düz kasları üzerinde engelleyici etkisi vardır. Beta alıcılarının ise kalp kası üzerine uyancı, iskelet kaslan ile kalp damarlarının, bağırsak duvarının ve bronş ağacının düz kaslan üzerinde engelleyici etkisi vardır.