Ağrı Dokunma ve ısı gibi duyu türlerinden farklı özgün bir duyu biçimi. Dış ya da iç uyaranlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Genellikle refleks korunma tepkileri, yoğun heyecan ve duygusallıkla birlikte görülür. Ağrı organizmanın bir korunma mekanizmasıdır. Öbür uyaranlarla birlikte ağrının koşullu refleksleri geliştirmesi üzerine organizma koruyucu mekanizmasını harekete geçirir.
Ağrı alıcıları hemen hemen bütün dokularda bulunan sinir uçlarıdır. Bunlar mekanik, kimyasal, elektrik, ısı gibi çeşitli uyaranların etkisiyle harekete geçer. Bu uyaranlar belli bir şiddete ulaştığında zarar gören dokularda kinin grubundan peptit yapısında kimyasal maddeler salgılanır. Bu maddeler ağrıya duyarlı sinir uçlarını hareket geçirir ve böylece ortaya çıkan uyarılar merkez sinir sistemine iletilir. Ağrının tanınması ve duyusal öğelerle birleşmesi beyin kabuğunun ön alın bölgesinde gerçekleşir.
Ağrı birçok hastalık sürecinde ortaya çıkan bir belirtidir ve özellikleri hastalığın tanısı açısından büyük önem taşır. Ağrının yeri. başlangıcı (kendiliğinden ya da fiziksel zorlanmaya, hareketlere vb bağlı), niteliği (batıcı, zonklayıcı, sıkıştırıcı, delici, bastırıcı, kunt vb), şiddeti ve süresi (sürekli ya da düzensiz, gece ya da gündüz, mevsimsel vb) hastalığın tanısı için çok önemli verilerdir.
Ağrı anlamına gelen -alji soneki çeşitli vücut bölgelerini belirten sözcüklere eklendiğinde o bölgeye ya da vapıya özgü ağrıları anlatır. Örneğin nevralji sinir ağrısı, artralji eklem ağrısı, iumbalji de bel ağrısı anlamında kullanılır.