Ağrılar sübjektif ve devamlı bir acı duyuşudur. Sağlık bakamından ağrı kişileri en iyi uyaran bir his şeklidir. Ağrı hissini alan ve beyine taşıyan sinir uçlarının bulunduğu her dokunun uyarılması ve zarara uğraması ağrıyı davet eder.
Ağrılar şiddet ve devamlılıklarına göre;
1-Şiddetli ve kesilmeyen ağrılar,
2- Şiddetli ve dalgalanma gösteren ağrılar,
3-Künt ağrılar şeklinde üçe ayrılır.
Karaciğer, dalak v.s. gibi organların içinde ağrı sinirleri yoktur ve ağrımazlar. Bu organların ağrıları üzerlerindeki zarların gerilmesi ve zedelenmelerine bağlıdır.
Ağrılar vücut bölgelerine göre değişik isimler alırlar; Örneğin karın ağrıları, baş ağrıları, sırt ağrıları gibi.Karın içi damarların tıkanması, kanser gibi hastalıkların sinir sistemine sıçrayıp yayılması dayanılmaz ağrılara sebep olurlar. Bunun için tedavi edici "Ağrı dindirme merkezleri" kurulmuştur. Ülkemiz de de bu merkezler mevcuttur