Merkezi Sinir Sistemi kafatası içinde bulunan beyin, beyincik, soğancık gibi kısımlardan teşekkül etmiştir. Omurilik de bu kısımda bulunur. Sinir sistemi ile, bütün dokulara giden ve yer yer, ufak düğümler şeklinde merkezleri taşıyan sinir lifleri ve dallarından meydana gelmiştir. Bütün sinir sistemi merkezi sinir sisteminin kontrolü altındadır.

Sinir sistemi, sinir hücreleri ismi verilen, özel ve ağaç kökü gibi etrafa dallar ve lifler gönderen hücrelerden yapılmışlardır. Vücutta en çok enerji isteyen hücreler bunlardır ve oksijensizliğe tahammülleri yoktur. Milyonlarca lifden meydana gelen sinir sistemi ağı bütün vücudu bir elektrik şebekesi gibi kaplamıştır. Vücudun en ufak parçasındaki his, hareket ve ortama uyuş, dokuların beslenmesi bu şebekenin kontrolü altındadır. Bir sinirin kesilmesi, bir organın veya bir organ parçasının hayatiyetini bozar. Bu olaya felç ismi verilir. Vücuttaki felçler çeşitli sebeplerle meydana gelen bir sinir daimin çalışmasına bağlıdır. Çeşitli mikroplar ve iltahaplı hastalıklar, beyin kanamaları, zehirlenmeler veya yaralanmalar felçlerin ortaya çıkmasına sebep olurlar.

Sinir Sisteminin de diğer dokular ve organlar gibi kendine özel hastalıkları vardır. Sinirlerin iltihaplanmasına Nefrit ismi verilir ve çok zaman nefritler şiddetli ağrı ve ıstıraplara sebep olurlar.

Bu sistemin felç ve nefrit gibi hastalıklarından başka diğer önemli bir hastalığı urlardır.