BELİRTİLER
* İstirahat halinde titreme (istirahat titremesi)
* Yüz ifadelerinin azalması veya maskelenmesi
* Hareketlerin yavaşlaması
* Ayakları sürüyerek yürüme.
* Kol ve bacaklarda sertlik ve tutulma
* Ağır, düşük volümlü monoton ses
* Dengeyi sağlamakta zorluk
* Eğik duruş
•k Küçük, okunaksız el yazısı
* Konuşmada, yutmada ve çiğnemede zorluklar "Titrek felç" ve "paralysis agitans" isimleri de
verilen Parkinson hastalığı ilk olarak Janues Parkin-son adlı bir ingiliz tarafından 1917'de tarif edilmiştir. Bu hastalık beynin, adale hareketlerine kumanda eden bölümündeki sinir hücrelerinin ilerleyici bir jenerasyonudur.
Bu özel sinir hücreleri grubu dopamin denen bir kimyasal madde yapar. Dopamin beyninizin içine sinyalleri bir hücreden diğerine taşımak için önemlidir. Parkinson hastalığında dopamin kaybolmuştur, bunun sonucu olarak yürümede, kol hareketlerinde ve yüz ifadesinde bozulma olur.
Parkinson hastalığı hakkında çok araştırma yapılmış olmasına rağmen nedeni bilinmemeye devam etmektedir.
Parkinson hastalığı kendini çeşitli şekillerde ortaya koyar. Bunlar:
1) Vücudun sadece bir yanı, 2) Her iki taraf, 3) Hafif duruş dengesizliği ile birlikte iki taraf, 4) Kritik duruş dengesizliği ile iki taraf, 5) Yatağa veya sandalyeye mahkûm olabileceğiniz, şiddetli (ağrı)
ve tam olarak gelişmiş hastalık olabilir. Eğer hastalık ağır hale gelirse yüzünüzün ifadesi sabitleşir, göz kırpma refleksi çalışmaz, ağzınız hafifçe açık ve kenarlarda fazla tükürük görüntüsü olur. Duruşunuz tipik bir şekilde eğiktir. Kollarınız ve gövdeniz sert, katı olabilir. Bazı kimseler yürümeye başlamakta zorluk çekerler. Küçük çekingen adımlarla başlarlar fakat sonra düşmekten sakınmak için birdenbire koşar adım yürürler. Bazı hastalar hareketlerini donmuş bir durumda durdururlar ve yeniden harekete başlayamazlar.
Eğer belirtiler arasında titreme varsa sinir gerginliği veya yorgunluğa bağlı olarak şiddetlenebilir. Elin titremesi, başparmakla işaret parmağının sürekli birbirine sürtünmesi halini alabilir (buna para sayma titremesi denir. Bu titreme uyku sırasında kaybolur).
Parkinson hastalığı normal olarak orta veya ileri yaşta başlar ve çok yavaş gelişir. 1 milyondan fazla Amerikalıda bu rahatsızlık vardır