BELİRTİLER
* Ellerinizin, kolunuzun, başınızın, dilinizin veya gırtlağınızın ritmik, gidip gelen hareketleri
• Kol ve baştaki belirtiler organın kullanılmasıyla artar.
Esansiyo! tremor ciddi bir durumdur. Aile geçmişinde bulunduğu zaman familiel tremor adını alır. Tremorun en yaygın şekli olmasına rağmen, sebebi bilinmemektedir. Ritmik Tremor orta ile ileri frekans (saniyede 6 ila 10 titreme) arasında değişkenlik gösterir.
Hemen bütün vakalar ailede kalıtım yoluyla sürer ve buluğçağında veya daha sonra ortaya çıkar. En büyük sıklıkla orta yaş ile ileri yaşta başlar ve ağır ağır gelişir. Zaman içinde titreme bütün kolunuzu veya her iki kolunuzu, başınızı, sesinizi ve hatta göz kapaklarınızı etkileyebilir. Bir kahve fincanını veya çatalı tutmak gibi istemli hareketleriniz genellikle titremeyi artırır. Bu hareketle azalma eğilimi gösteren Parkinson hastalığının aksine bir durumdur.
Stres de esansiyel tremorun ritmik sarsıntısını artırabilir. Genellikle aktif olduğunuz zamanlarda başladığını farkedebilirsiniz. Uyku sırasında ortadan kalkar.