MS'nin etkisi öncden tahmin edilemez. Ortalama ömür beklentisi hastalığın başlamasından sonra 35 yıldan fazladır ve bu son 20-30 yılda 10 ile 15 yıl artmıştır. Bunun nedeni, özellikle hastalığın kompli-kasyonlarının ele alınışında daha iyi bir tıbbi bakımın sağlanmasıdır. MS'li kişilerin çoğu dolaşabilir durumdadır ve birçoğu MS'ye tutulalı 20 yılı geçmiş olduğu halde çalışır durumdadırlar. MS'nin seyrek görülen akut bir şekli birkaç hafta veya birkaç ay içinde öldürücü olabilmektedir.