BELİRTİLER
•*• Bir veya daha fazla kol veya bacakta tam veya kısmi spastik parizi
*Tremor veya diğer istemsiz hareketler
* Görme konuşma veya duyma bozuklukları
* Bazen zekâ geriliği
ACİL BELİRTİLER
* Konvulsuyon nöbetleri
Cerebral Palsy, beynin serebral alanında doğumdan önce veya doğum sırasında veya doğumdan sonraki ilk birkaç ay içinde meydana gelen zedelenmeler sonucu meydana gelen bir grup rahatsızlığın adıdır. Serebrum'un hasara uğraması vücudun bir veya daha fazla bölümünde paralizi (palsy) oluşmasına neden olur. Cerebral palsy en yaygın olan sakatlık yaratıcı rahatsızlıktır. Çocuğunuzun uğradığı zarar bütün yetişkinlik hayatı boyunca devam etmesine rağmen genellikle daha kötüye gitmez.
Serebral zedelenme birkaçşekilde meydana gelir, bunlar arasında cenine yetersiz kan ve oksijen gitmesi, erken doğum, doğum travması, bebeklikteki hastalıklar (ansefalit, menenjit veya herpes simp-lex), duramater altı kanama veya kan damarı hasarı.
Sonuç olarak meydana gelen felç, çocuk 2 yaşına geldikten sona tıbbi olarak sınıflandırılır. Üç ana kategori vardır ve karışık semptomları göstermek için kullanılır.
Birinci sınıflandırma, spastik serebra! palsy en yaygın ve en hafif olan şekildir. Vakaların yüzde 50'sini teşkil eder. Çocuğunuzda anormal. İstemsiz hareketler olabilir. Dönme, bükülme, kıvrılma veya gerginlikle artan ani, sarsıntılı hareketler.
Çocuğunuzda vücudun çift halinde kol ve bacakta (parapleji) vücudun bir tarafında (hemipleji) veya iki kol ve iki bacakta birden (kuadripleji) değişen de-reclerde felç olabilir.
İkinci grup ise diskinetik veya athetoid cerebral palsy'dir, bu vakaların yüzde 20'sini teşkil eder.
Üçüncü .grup ataksik cerebral palsy'dir. En az1 görülen şekil olup, vakaların yüzde 10'unu teşkil eder. Çocuğunuzda tremor, yerinde duramama, koordinasyon yokluğu ve Kore tipi hareketler olabilir.