*Ateş, şiddetli başağrısı veya kusma; •k Dalgınlık veya uyuklama; •k Boyun tutulması.
* Dalgınlık veya Koma;
* Kasılmalar.
Akut bakteryel menenjit, merkezi sinir sistemi-ninin beyninizi ve omuriliğinizi çevreleyen beyin-o-murilik suyunu ve menenjleri (beyin zarları) etkileyen bir enfeksiyondur. Bakteriler genellikle kan yoluyla saldırıya geçerler fakat beyne veya omuriliğe doğrudan saldırılar oluşabilir.
Bakteriler kana, genellikle vücudunuzun diğer kısımlarındaki enfeksiyonların sonucu olarak girerler. Enfeksiyon, sıklıkla öolunum sisteminde başlar. Kalp kapakçıklarının kemiklerin veya vücudun diğer alanlarının enfeksiyonu da kan yoluyla menenjlere yayılabilir. Enfeksiyon aynı zamanda önceden zaten merkezi sinir sistemi yakınında lokalize olmuş bulunan bakterilerin doğrudan saldırısıyla da oluşabilir.
Akut bakteryel menenjitin daha seyrek karşılaşılan nedenleri arasında epidural apseler ve belden su alma gibi tıbbi prosedürler bulunur. Alkolizm, şeker hastalığı ve AİDS sizi menenjite daha yatkın duruma getirebilir.