Akut bakteriyel menenjit teşhisinin konulmasından sonra derhal antibiyotik tedavisine başlanır ve bu tedavi enfeksiyona neden olan bakterinin tipine göre farklılık gösterir. Bazı durumlarda beyin şişmesi, konvülsiyonlar veya su kaybının tedavi edilmesi gerekebilir.
Bakteriyel menenjitin belirli tipleri aile üyelerinde görülebilir. Doktorunuz bunu önlemek için bir antibiyotik verebilir. Buna ek olarak, en az 18 aylık olan çocuklar için bir Haemophilus aşısı bulunmaktadır