Reye Sendromu BELİRTİLER
•Bir viral enfeksiyondan sonra ısrarlı bulantı ve kusma
•Uyuklama, dalgınJık, bilinç kaybı veya koma
• Delilik nöbetleri veya konvülsiyonlar.
Reye Sendromu nisbeten az rastlanan bir hastalıktır. Farklı bir hastalık olarak ilk defa 1963'te tanımlanmıştır. Bu durum, çocuklarda bir viral enfeksiyondan sonra gelen ciddi bir rahatsızlıktır. Tipik belirtileri arasında, kanda yüksek seviyelerde amonyak ve asit, aksine düşük seviyede şeker, karaciğerde yağlanma ve şişme ve yukarıda sıralanan acil durum belirtilerini meydana getiren beyin şişmesi bulunmaktadır. Reye sendromunun spesifik nedeni bilinmemektedir. Çocuklarda aspirin vermek bu sendromu başlatabilmesine rağmen, çoğunlukla 2 ile 16 yaş arasındaki çocuklarda meydana gelir ve su çiçeği veya grip veya sıradan bir üst solunum-yolu iltihabından hemen sonra ortaya çıkar. Fakat karaciğerde veya beyinde bir virüs olduğunu gösteren hiçbir belirti yoktur, oysa ki bu bölgeler reye sendromunun en fazla etkilediği alanlardır. Daha önceki hastalıkta ateş bulunmasına rağmerî ateş Reye sendromunun bir belirtisi değildir.