Polyo, vakaların % 90'ında, çoğunlukla çocuklarda, birkaç hafta içinde iyileşen hafif bir hastalıktır. Fakat, paralitik (felç yapan) polyo, yetişkinleri etkileyen akut bir hastalıktır ve derhal tıbbi bakım gerektirir.
Felç, sinir sisteminizin etkilenmiş olan bölümüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. "Beyin sapı" enfeksiyonları, bir örnek alınırsa, yutma, konuşma, yüz ifadesi, nefes alma ve kalp dolaşımı için kullanılan adalelerde zayıflamaya neden olur. Omurilik enfeksiyonları bacaklarda, kollarda veya gövdede felce yol açar.
•Polyo'ya tutulanların dörtte birinden azında daimi sakatlık kalır.
Polyo virüsünün felç yapan çeşitlerinden birine tutulmuş olan çocukların yüzde ikisi ila beşi ve yetişkinlerin de yüzde 15'i ila yüzde 30'u ölür. Sağ kalanlar için paralitik semptomlardan kurtulmak altı aylık bir süre içinde yavaş yavaş gerçekleşir. Altı aydan sonra kalan felç genellikle daimidir ve şiddetli ağrı ile birlikte olabilir.
Diğer muhtemel komplikasyonlar arasında, kalp adalelerinin hastalanması, yüksek tansiyon, akciğerlerde sıvı toplanması, şok ve idrar yolu iltihabı vardır.
• Bazı kişilerde akut polyo vakasından yılarca sonra adalelerde ilerleyen zayıflık ve atrofi meydana gelir. Bunun sebebi bilinmemektedir fakat virüsün yeniden faaliyete geçmesi olabilir.