BELİRTİLER
• Yeni başlayan baş ağrıları;
• Kusma;
• Halsizlik ve letarji;
• Kişilik (huy) değişikliği;
•Çift görme;
• Kol ve bacakta yeni meydana gelen koordinasyon yokluğu;
•Şuurda veya zekada bozulma, gerileme.
• Görme veya konuşma bozukluğu;
• Nöbetler;
• Dalgınlık,
Tümör, herhangi bir anormal hücre büyümesi veya kitlesidir. ister beyninizde isterse bir başka yerde meydana gelsin, tümör selim veya habis olabilir. Habis bir tümör kanserdir. Burada tarif edilen rahatsızlıklar beyin tümörünün iki ana kategorisi ile ilgilidir: Primer ve sekonder (birincil ve ikincil).
Birirfcil beyin tümörleri doğrudan doğruya beynimizde meydana gelir. Bunların nedeni bilinmemektedir ve bazen doğuştan veya kalıtımsal olabilmektedir.
Sekonder (ikincil), (metastas tipi) beyin tümörleri, vücudumuzda başka bir yerde başlar ve birincil tümörlerden daha yaygındır. Bunlar vücudun başka yerlerinde habis bir durum (sistemik kanser) olan kişilerin dörtte birinde ortaya çıkar. Sekonder tümörler en büyük sıklıkla, akciğerlerde veya göğüste başlamış olan tümörlerin metastasıdır. Bu bölgelerdeki tümör hücreleri kan yoluyla beyine ilerler (metastas yapar); beyin sık rastlanan bir metastas hedefidir.
Hem birincil hem de ikincil tümörler beynimizin içinde veya yakınında bulunabilir; yani, kafatası, beyin zarları, kafatası sinirleri, veya hipofiz veya epifiz bezleri gibi yakın çevresinde. Bu yerlerde birçok çeşit tümör meydana gelebilir ve her birinin kendine özel belirtileri, tedavisi ve sonu vardır.
Beyin tümörleri he yaşta oluşabilir. Hiçbir belirti vermeyebilir (asemptomatik) veya yıllar boyu çok yavaş büyüyüp, büyük duruma gelene kadar asemptomatik kalabilirler. Ondan sonra ilerleyici sorunlar süratle gelişebilir.