Tedaviniz, ameliyatı, tümör hücrelerini öldürmek için radyasyon, röntgen tedavisini veya hastalığın ilerlemesini durdurmak için kansere karşı ilaçların verilmesini içerebilir.
Beyin şişmesini azaltmak için kortikosteroid ilaçlar, nöbetler için antikonvülsan ilaçlar ve baş ağrıları için ağrı kesiciler de verilebilir. Bazı selim ve habis tümörler ameliyatla tamamen çıkartılabilir. Diğerleri kısmen çıkartılabilir veya hiççıkartılamayabilir; Radyasyon ve kemoterapi tavsiye edilebilir. Kompüter destekli cerrahi (streotaktikcerrahi)'deki ilerlemeler beyinin çok derinlerindeki bazı tümörleri çıkartmaolanağı vermektedir. Eğer yaygın kanser mevcutsa ilk hedef rahatlık sağlamak ve nörolojik fonksiyonu korumaktır