BELİRTİLER
* Yüzün bir yanında sarkan adaleler;
* Bir gözü kapatamamak.
Bell felci (yüz felci olarak da bilinir) yüzün bir tarafında yüz ifadesine kumanda eden adalelerin felcidir. Bell felci, kulağın altından aynı taraftaki yüz adalelerine doğru uzanan yüz sinirinin hasara uğramasından meydana gelir. Bu hasar bu adalelerin zayıflaması durumunu doğurur çünkü onlara yönelik elektrik uyarıları, hasara uğramış olan sinirler nedeniyle bozulur.
Bu rahatsızlığın nedeni bilinmemektedir ve gelişmesi de iyice anlaşılamamıştır. Yaygın olan teori yüz sinirinin belki de herpes gibi bir virüs enfeksiyonu nedeni ile şişip zarar görmesidir.
Sinirin, kemiksi kanalı içinde genişleyecek yeri yoktur. Bell felci, bu sınırlandırma veya sıkıştırmadan dolayı oluşur.
Bir yanınızda tam felç olması sizi ifadesiz bir yüzle bırakacaktır ve felç olan tarafta alından ağıza kadarki bölgede hemen hiçbir hareketiniz olamayacaktır. Ağzınızın köşesi sarkabilir ve ağzınızın o yanında tükürüğünüzü tutmakta zorluk çekebilirsiniz. Hastalıktan etkilenmemiş olan taraftaki adaleleri oynattığınız zaman yüzünüzde çarpılmalar meydana gelir. Hastalıktan etkilenen yandaki göz sadece kısmen kapanabilir ve o gözden gözyaşı sızabilir.
Bazı kişiler kulak arkasında, çenede veya yüzün hasta yanının tamamında ağrıdan şikâyet ederler. Etkilenmeyen tarafın büküldüğünü, kasıldığını hissedebilirsiniz; tükürük salgılamada ve tat alma duyusunda değişmeler, sese karşı artan bir duyarlılık veya konuşmada ve yemek yemede zorluk gibi problemleriniz olabilir. Eğer göz kapağı fazla gözyaşını gözyaşı kanallarına göndermek şeklindeki normal fonksiyonunu kaybederse hasta tarafta fazla gözyaşı akıntısı olabilir.
Tek yönlü yüz felci sık görülen bir nörolojik belirtidir ve bunun en yaygın nedeni de Bell felcidir. Her yaşta görülebilir fakat en faz 30 ila 60 yaşları arasında görülebilir. Bazen orta kulağın bir enfeksiyonu ile bağlantılıymış gibi görünmektedir. Yılda yaklaşık 40.000 Amerikalı bu rahatsızlığa tutulur (hayatları boyunca 60 ila 70 kişi de biri). Eğer yüzün her iki tarafını içine alırsa sarkoyidoz gibi başka bazı hastalıklar nedeniyle meydana gelmiş olabilir.