Normal çalışma ve uyuma sırasında beyin hücreleri elektro ensefalografi denen bir testle kaydedile-bilen ve tanımlanabilen çeşitli elektrik düzenleri meydana getirir (EEG) Eğer beyin hücrelerinin meydana getirdiği elektrik deşarjlarının düzeni bo zulursa konvülsüyon veya havale nöbeti oluşur.
Nöbetlerin birçok nedenleri vardır ve tek bir olay her zaman sizde bir bozukluk olduğu anlamına gelmez. Fakat nöbetler (krizler) tekrarladığı zaman
bu durumda hastalık düşünülür. Epilepsi (Sar'a) olarak tanımlanan hastalık da bu gruba girmektedir.