Petit mal nöbetleri olan bütün çocukların yaklaşık yüzde 90'ı ilaç aldıkları zaman çok belirgin şekilde az nöbet geçirir veya hiç nöbetleri olmaz. Yaklaşık üçte biri büyüyerek bu nöbetlerden kurtulur; üçte biri sadece petit mal nöbetleriyle devam eder ve son üçte biri petit mal ve bazen de grand mal nöbetleri geçirerek devam eder.