Ateş sırasında kısa süreli bilinç kaybı ve kon-vülsiyonlar.
Ateşli nöbet bir çeşit grand mal nöbetidir. Bu hastalık sıklıkla, üç ay ila beş ay arasındaki küçük çocuklarda, ateşli bir hastalık sırasında meydana gelir. Ateş nedeniyle meydana gelen nöbetlere (havaleye) yatkınlık sıklıkla bir ailenin birçok ferdinde görülen bir durumdur. Çocuğunuz büyük ihtimalle ateşe karşı gösterdiği bu reaksiyondan büyüdükçe kurtulacaktır.
Çocukların yaklaşık yüzde 2 ila 5'i ateşlendikleri zaman nöbet geçirirler. Bunun sebebi bilinmemektedir fakat nöbetler birçok nedenden dolayı kolayca meydana gelir. Çocuklarda aynı zamanda ateşle bağlantılı olmayan tekrarlayan nöbetler (epilepsi -sara) görülebilir.
Ateşli nöbet kronik bir durum değildir. Birdenbire meydana gelir ve sadece çocuğunuzun ateşi çıktığı zaman ortaya çıkar. Eğer bu nöbet beş dakikadan fazla sürmeyen bir bilihç kaybına yol açıyorsa, zihinsel harabiyet veya konvülsif hastalık ihtimali asgaridedir.
Fakat, eğer çocuğunuzun uzun süren bir nöbeti, genel değil de lokal konvülsiyonları, ve anormal bir elektroensefalograf i kayıtları veya herhangi bir nörolojik anormallik olduğu belirtileri varsa ilerde nöbetler meydana gelmesi konusunda belirgin bir risk mevcuttur. Büyük sıklıkla, nöbetler ilaç kullanımı ile büyük ölçüde kontrol altına alınabilir veya azaltılabilir.