Yüzün alışkanlıktan kaynaklanan ve tekrarlanan hareket veya seyirmeleridir. Yüz tikleri, kökleri genellikle çocukluk yıllarına uzanan ve bilinçsizce oluşan istemsiz davranışlardır. İstem dışı sırıtmalar, göz ya da ağız seyirmeleri veya başı sağa sola çevirmeler, gerilimden başka bilinen bir nedeni olmayan kronik, iyi-huylu bozukluklardır. "Gilles de la Tourette" sendromunda olduğu gibi yüz tikleri, omuz ya da kol hareketleri veya ağızdan çeşitli sesler çıkartmaların hepsinin birden aynı kişide toplanması erkek çocuklarda kız çocuklara oranla 4 kez daha fazla görülür ve bazen kalıtımsal oldukları sanılmaktadır. Diğer bozukluklardan ayırabilmek için, bir değerlendirme yapmakta yarar vardır.