•Bazen mide t. yoğun başağrısı.
• Görme alanınız lerinin veya boşlukla
Migren, aynı zarr.a da bilinir. Migrenin Ancak baştaki kan dair belirtiler vardır erken saatlerde vev; yoğun bir ağrı ile baı da yayılabilir. Tek : başlayan ağrı birkaç ciddi doruklara ulaş.r hatta iki güne kadar her günden birkaç c krizler mide bulanış gelebilir. Migrenin k vardır: Klasik migreı rasız") ve karmaşı< başağrısından önce rısı başlamadan sa; susamış, tatlıya ka'= veya depresif hissi yaklaşık 20 dakika c yavaş yavaş yayıla-mesi veya vücuda mek gibi nörolojik d dan önce ortaya c migrenin tipik uyar: veya daha uzun b.1 ortaya çıkar. Karır i sından daha da uz-belirtilere bağlıdır bacakta başgöste' uyuşukluk, konuşrr lerdir. Çok nadir o.; de oluşan bir er' Migrenin daha az hemiplejik migrer ve hastanın ailes sorunu vardır) Da kişilerde görülür paralize olması ne renus (72 saatten enfarktüs aura be sının 21 günden uz çocukluk, ergenle başlayıp, genellik açısından giderek oldukça yaygın ve erkeklere oranla : ayrıca adet önces Gebelik sırasında dır