* Bir kaza sonrasında vücudun herhangi bir yerinde güçsüzlük, koordinasyon bozukluğu veya felç oluşması,
* Uyuşma hissi veya hissizlik,
* Mesane veya kalın bağırsak kontrolünün yitimi.
Omurilik zedelenmelerinin büyük bir bölümü trafik veya sanayi kazaları, düşmeler, silahla yaralanmalar ve dalma ya da kızak kayarken meydana gelen spor kazalarından kaynaklanır. Romotoid ar-tirit gibi böyle durumları kolaylaştırıcı rahatsızlıkları olan kişilerde bazen ufak bir zedelenme ciddi travmalara yol açabilir.
Omurilik beyinden başlayıp uzanan uzun liflerinden (yollar) oluşmuştur. Vücudun çeşitli yerleri, omurilik boyunca değişik noktalarda travmalara maruz kalabilir.
Omuriliğin sinir yolları, omurların arasından çıkan sinir köklerini besleyerek perifirik sinir sistemi yoluyla deri ve kaslara ulaşır. Omurilik zedelenirse, zedelenmiş yöreden geçen sinir lifleri de zarar görür.
Omurilik zedelenmelerinin büyük bir bölümü sırtta bele yakın (lumbar) ya da boyun (servikal) bölgelerde görülür. Lumbar zedelenmesi bacak, bağırsak, mesane kontrolü ile erkeklerde cinsel fonksiyonları engeller. Boyun zedelenmesi solunum ile kollarla ellerin hareketlerini etkiler. Omuriliğin tek bir yanında olan zedelenme ise vücudun aynı yanındaki kasların hareketlerini etkiler.
Omuriliğin hasar görmesi çekme, sıkışma, yana itilme veya kesilme sonucu olur. Ayrıca kanama veya bir kemik parçası ya da metalin kazara omuriliğe saplanması da aynı sonucu doğurabilir. Örneğin bir trafik kazası sırasında çeneyi direksiyona çarpmak omuriliği çekip uzatacağı için yırtılmaya neden olabilir. Kurşun ya da bıçak yarası omuriliği kesebilir. Boyun yöresinde hasar ise genellikle futbol oynarken boynun şiddetle öne eğilmesinden, sığ suya başüstü atlamaktan veya motorlu araç kazalarından kaynaklanır.
Omuriliğin içinde meydana gelen bir kanama süresiz his kaybolmasına ve kas zaafiyetine neden olabilir. Dışta olan kanama ise, kanama hangi yan
daysa, vücudun o yanındaki kol ve bacakların hissiz-leşmesini sonuçlayabilir.
Kesikler ve diğer ciddi travmalar felce neden olabilir. Bunun nedeni sinir liflerinin yeniden canlanmalarının çok zor olmasıdır. Boynun altından başlayan felç iki kol ve bacağın veya yalnız iki kol ya da iki bacağın hareketsiz kalmasına neden olabilir. ABD'de her yıl yaklaşık 10.000 kişi, çoğu genç ve başka açılardan sağlıklı olmak koşuluyla, kol ve bacaklarını kımıldatamaz hale gelmektedir.