* Ayak veya el parmaklarında yayılan uyuşmalar ve karıncalanma;
*Kas zaafiyeti.
* Yaygın karıncalanma ve uyuşma;
* Solunum zorlukları.
Guillain-Barrâ sendromu akut bir sendrom olup periferik sinirlerin tümü ya da bir bölümüüzerinde ciddi hasara yol açar. Hastalık, sinir liflerini kaplayan miyelin tabakasının iltihaplanması ve. tahrip olmasından kaynaklanır.
Guillain-Barre sendromunun nedeni belli değildir ancak vakaların üçte ikisinde viral bir enfeksiyondan sonra ortaya çıktığı görülür. Bu viral enfeksiyon, Epstein-Barr virüsünde olduğu gibi bir tür herpes olabileceği gibi, grip, nezle veya diğer basit enfeksiyonlardan sonra da ortaya çıkabilir. Bu sendrom ayrıca Hodgkin's hastalığı gibi diğer rahatsızlıklarla da beraber görülebilir. Tüm vakaların yüzde beş ile onu bir ameliyat sonrası ortaya çıkmaktadır. Kısa bir süre için, Guil-lain-Barre sendromuna bir aşının neden olduğu düşünülmüştü. 1976-1977 yıllarında yaygın bir grip aşısı kampanyasından sonra bu kanıya varılmıştı. Ancak yürütülen araştırmalar bunun doğru olmadığını ortaya koymuştu. Belirtiler, neden olan iltihaplanmadan birkaç gün ile bir-iki hafta, veya bir ameliyattan sonra gelen bir veya dört hafta sonra görülebilir. El ve ayak parmaklarında karıncalanmanın ardından genel bir kas zaafiyeti oluşabilir. Bu zaafiyet hissi giderek bacaklardan kollara ve yüze yayılır. Ciddi vakalarda zaafiyet felce dönüşebilir ve solıjnum kasları etkilenebilir. Göz, yüz, konuşma, çiğneme ve yutkunma ile ilgili kaslara da yayılabili