* Dudaklar, diş etleri, yanaklar, çene ve ender olarak da alında hissedilen muazzam ıstırap verici kısa süreli ağrılar.
Üçlü nevralji, kafatasının beşinci sinirinden (trige-minal) üç dalının, bir veya daha fazlasından kaynaklanarak yüzün bir tek yanında tekrarlanan ağrı
türüne verilen addır. Yüzün bir bölümünde keskin ve yırtıcı bir acı hissi yaratır. Kriz, birkaç saniye veya dakika sürebilir. Acıdan yüzün kasları kasılır, "tik" kelimesi de buradan kaynaklanır. Gelip geçen ağrılar, günler, haftalar, hatta aylar sürebilir. Bu rahatsızlığın nedeni olarak genellikle kafatasının içindeki bir sinire baskı yapan bir kan damarı veya bir tümöre bağlanmaktadır.
Çoğunlukla, ağrıyı başlatan bazı nokta veya hareketlerdir. Gülmek, konuşmak, çiğnemek, diş fırçalamak veya burun silmek ağrıyı harekete geçirebilir.
Bu rahatsızlık hemen hemen yalnız 50 yaşın üstündeki, daha da sık olarak, 70 yaşın üstündeki kişilerde görülür. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla yaygındır.
Multipl scleroz, üçlü nevraljiye neden olabilir. Teşhiste gecikme, gereksiz diş tedavilerine yol açabilir.
Hissedilen ağrı kişiyi çaresiz bırakmakla birlikte, hayati tehlikesi yoktur. Krizler değişik zamanlarda gelip gider ancak yaşlandıkça araları kısalır