Hipertansiyon nasıl bir hastalıktır?
Hipertansiyon kronik seyirli bir hastalıktır. Altta yatan hiçbir neden bulunamayan tipine esansiyel hipertansiyon denir ve tüm hipertansiyon hastalarının %90’ı bu kategoriye girmektedir. Sekonder hipertansiyon dediğimiz diğer tip ise hastaların küçük bir bölümünü oluşturmakta ve diğer hastalıklar, kullanılan ilaçlar gibi bilinen nedenlere bağlı olarak gelişmektedir. Bu durumda altta yatan nedenin kontrol altına alınması mümkünse kan basıncı da kontrol altına alınabilmektedir. Ancak esansiyel hipertansiyon tam tedavi edilemeyen, hayat boyu süren, ancak uygun tedavi ve yaşam tarzı değişikliklei ile kontrol altına alınıp ilerlemesi önlenebilen bir hastalıktır. Nedeni hakkında birçok teori geliştirilmiş olmasına rağmen henüz oluşma mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır.