Şok Nedenleri Belirtileri Ve İlk Yardım: Şok tıbbın en önemli konularından biridir. Bir insanın tansiyonu 80 mm civarının altına düşmesine şok ismi verilir. Hayatı tehdit eden bir durumdur.Çeşitli sebeplerle ortaya çıkar.

Şok merkezi ve muhiti olmak üzere iki tipdir. Bazı durumlarda bu iki tip bir arada bulunur. Merkezi şokda kalb vücuda yeterli derecede kanı pompalayamaz. Muhiti şokda ise vücudun kapiller ismi verilen en ince damarları bir nevi felce uğramıştır. Bu ikisinin sonucunda vücutta kan dolaşımı bozulur ve dokulara yeterli miktarda kan gitmez. Damarlarda dolaşan kan miktarı da azaldığı vakit karşımıza şok çıkar. Bu bilhassa büyük kanamadan, ileri derecede ishal ve kusmalardan sonra görülen bir durumdur.

Ateşli ve mikrobik hastalıklarda, mikroplann çıkardıklan zehirli maddeler kapiller damarlarını sekteye uğratırlar. Kalb hastalıkları kalbin kanı pompalama güzünü zayıflatır. Üremi gibi vücudun kendi kendisini zehirlemesi kapiller damarların felcine sebep olur. Bütün bu hallerde şok ortaya çıkar.

Şok süratle tedavi ve hastane bakımı isteyen bir durumdur. Hastaların şuğuru yerindedir, fakat yattığı yerden kalkacak kudreti kendisinde bulamaz. Ayağa kalkması da çok tehlikelidir. Şoklu bir hasta kabında sedye ile bir hastaneye nakledilmeli ve ilk 24 saat içinde lazım gelen tedavi yapılmalıdır.

Tedavide şokun sebebine göre tedbirler alınır ve tansiyonu yükselten böbrek üstü hormonları ve bazı sentetik ilaçlar kullanılır. Kan verilir ve dolaşan kan hacmini arttırmak için serumlar tatbik edilir.