Kalpte meydana gelen bazı olaylar ve bozukluklar kan akışında azalmaya yol açabilir. Dokulara gönderilen kan miktarı kalbin pompalama gücünün yetersiz olması nedeniyle belirli seviyelerin altına düştüğü zaman kalple ilgili şok meydana gelir.
Bu duruma kardiyojenik (veya kardiyak) şok da denir.
Kalp krizi (miyokardenfarktüsü), kalp yetmezliği, kalp aritmileri veya kardiyak tamponu kalbinizin, vücudunuzun hücrelerine normal fonksiyonu için yeterli oksijen taşıyan kan pompalamayı başaramaması sonucunu doğurabilir. Sonuçta şok meydana gelebilir.
Belirtiler diğer çeşit şok belirtilerine benzeyecektir. Cilt solgun, soğuk ve yapışkan olacaktır. Kalp atışları zayıf ve süratlidir ve yüzeysel ve süratli bir nefes alma düzeni ile birlikte görülür ve tansiyon ölçülebilen seviyelerin aşağısına düşmüş olabilir
Acil Müdahale. Derhal acil yardım çağırınız Kardiyak şoku sıklıkla öldürücüdür, dolayısıyla derhal acil tıbbi bakıma başlayın. Acil tıbbi bakım ekibi vardığında oksijen verilebilir, bununla birlikte eğer göğüs ağrısı varsa, onu dindirmek için ilaç da verilebilir.