Aşağıdaki belirtiler, hasta veya yaralı bir şahısta şokun varlığını gösterir:
Cilt. Solgun veya gri renkte görülebilir ve dokunulduğu zaman soğuk ve yapışkandır.
Nabız ve Nefes: Kalp atışları zayıf ve süratlidir ve bunun yanında yüzeysel, süratli bir nefes alma düzeni görülür. Tansiyon, belki de ölçülebilen değerlerin altına düşer.
Gözler: Gözler fersiz, anlamsız bakışlı, belki göz bebekleri genişlemiş durumdadır.
Bilincin BozulmasıŞok kurbanı bilincini kaybetmiş olabilir, fakat hâlâ uyanık durumda ise bile dalgın, kafası karışık veya zayıf olma ihtimali fazladır. Bazen şok durumundaki bir kişi endişeli ve heyecanlı bir hale gelir.
Hastaya derhal şok tedavisi yapılmalıdır. Acil olarak profesyonel yardım çağırınız: Bu tıbben acil bir durumdur.
TEDAVİ
Özellikle büyük kan kaybına yol açan ciddi bir yaralanma durumu ile birlikte şok görülme ihtimali fazladır. Şok için derhal ilk yardım yapılmasışarttır. Yaralanan kişi canlı ve aklı başında görülse bile kendisine şok tedavisi yapın.
Hastayı Yatırınız.
Hastayı yüzü yukarıya dönük olarak, başı ayaklarının seviyesinden aşağıya gelecek şekilde yatırın. Bu pozisyon beyine kan akımının devam etmesine yardımcı olacak ve baygınlık belirtilerini hafifletebilecektir. Ayakları bir iskemle üzerinde, yastıklar veya bulunabilen bir diğer destek üzerinde yükseltmek genellikle de bu durumu sağlamanın en kolay yoludur. Fakat, eğer yaralışahıs ayaklarını kaldırmakla ıstırap çekeceği bir biçimde yaralanmışsa kendisini sırt üstü düz olarak bırakınız.
Hareketi asgaride tutun:
Hastayı Sıcak ve Rahat Durumda Tutunuz
Sıkı yakaları, kemerleri ve sıkıştıran (hareket sınırlandırıcı) elbiseleri gevşetin. Eğer hava so-ğuksa hastayı battaniye ile örtünüz, eğer zemin soğuksa battaniyeyi hastanın altına yayınız. Eğer dışarısıçok sıcaksa hastayı gölgeye, eğer mümkünse bir battaniye, ceket veya diğer bir kumaşın üzerine yatırın. Hasta susuzluktan şikâyet etse bile içecek hiçbir şey vermeyin.
46
ğıya bakınız) sonucunda meydana gelebilir. Bu çeşidine hipovolemik şok denir çünkü kan hacminin çok azalmasından doğar (hipo kelimesi Yunanca aşağı anlamındaki kelimeden gelir; böylece hacimden aşağı (hacim altı) şok demektir).